Guerlain en de Natuur, een verhaal van bijna twee eeuwen inspiratie. Guerlain is vanaf het hele begin gedreven door de natuurpracht en verbindt zich ertoe deze natuurlijke schoonheid tot uitdrukking te brengen in kunstig vormgegeven creaties en haar ontelbare rijkdommen over te brengen aan de toekomstige generaties — een inzet die aangestuurd wordt door het fijnzinnige gevoel voor schoonheid en de emblematische bij van het Maison.
Met ingang van 2007 bekrachtigt Guerlain via In the Name Of Beauty haar baanbrekend betrokkenheid voor de natuur en stelt ze het behoud ervan centraal in haar acties.

DE BIJ STAAT CENTRAAL  

Sinds 1853 staat de Bij als symbool voor Guerlain. De bij is namelijk de bestuiver bij uitstek die de wereld de prachtigste bloemen oplevert en die de parfumeurs voorziet van hun allerrijkste composities. Voorts zijn de producten afkomstig van de bijenkorf dé blikvangers in Guerlain’s huidverzorgingsassortiment. Als bewaker van de natuur en biodiversiteit, is de bij meer dan een symbool: ze zijn essentieel voor de voedselvoorziening van onze planeet. Ze is intussen met uitsterven bedreigd en moet beschermd worden. Met het ‘Guerlain for Bees Conservation Programme’, een in 2011 georganiseerde netwerk dat inmiddels 15 samenwerkingsverbanden telt en gelijkgestemde initiatiefnemers aantrekt, zet Guerlain zich actief in om deze waardevolle bestuiver te beschermen.

IN NAAM VAN DE SCHOONHEID

Al sinds het jaar 1828 brengt Maison Guerlain uitzonderlijke geuren en schoonheidsproducten voort. Zij zet zich in voor het behoud, de opwaardering en de overdracht van haar uitzonderlijke vakkennis en unieke erfgoed. Guerlain verbindt zich ertoe de natuurpracht tot uitdrukking te brengen in kunstig vormgegeven creaties en haar ontelbare rijkdommen over te brengen aan de toekomstige generaties — een inzet die aangestuurd wordt door het fijnzinnige gevoel voor schoonheid en de emblematische bij van het Maison. Gesterkt door haar klanten en partners die eenzelfde visie delen, stelt Guerlain zich ten doel de wereld van morgen mooier en duurzamer te maken.

Haar betrokkenheid en MVO-beleid, inhoudelijk al even relevant als ambitieus, zijn opgebouwd rond vier pilaren. Hierover wordt jaarlijks een verslag opgesteld waarvan de methode uitgaat van solide uitgangspunten en werkwijzen en dat door erkende certificeringsinstanties wordt onderschreven. 

DE BIODIVERSITEIT ALS EERSTE PILAAR

Dat wat de natuur ons biedt, wordt haar ook weer teruggegeven. Dat doen we via duurzame ketens, maar ook door een zeer sterke betrokkenheid ten aanzien van de Bij.

DE KETENS VAN ONZE NATUURLIJKE INGREDIËNTEN

In 2021 werd Guerlain als een van de eerste luxehuizen lid van de UEBT (Union for Ethical BioTrade) en startte ze een verificatieproces voor elk van haar vijftig emblematische natuurlijke ingrediëntketens, zoals honing, orchideeën en Guerlinade geurstoffen. Met elke partner worden verbeterpunten geïdentificeerd en een plan van aanpak doorgevoerd, in een continu verbeteringsproces dat gericht is op certificering volgens de UEBT-norm in 2026. Deze certificering vereist een aantal goede praktijken: respect voor de biodiversiteit en bescherming van de rechten van werknemers en gemeenschappen. 

20 MEI, WERELDBIJENDAG

Sinds 2021 heeft Guerlain een symbool van deze dag gemaakt, geïnitieerd door de UN. Elk jaar zamelt Maison Guerlain niet minder dan een miljoen euro in om de uitvoering van haar programma "Guerlain for Bees Conservation Programme" te bespoedigen. Een heel bijzondere dag waaraan Angelina Jolie vanaf het begin heeft deelgenomen.

EEN DUURZAME INNOVATIE ALS TWEEDE PILAAR

Het creëren van meer natuurlijke formules in duurzamere verpakkingen zonder afbreuk te doen aan hun kwaliteit, zintuiglijkheid en doeltreffendheid.

ONZE MILIEUGERICHTE EN INNOVATIEVE AANPAK 

De drijvende kracht achter Guerlain’s werk is de milieugerichte, innovatieve aanpak. Reductie speelt een sleutelrol (met lichtere verpakkingen en dozen als gevolg). Het Maison zet zich ook in voor de principes van navulbaarheid en recyclebaarheid. Onze inspanningen komen enerzijds tot uiting in een drastische vermindering van het gebruik van nieuwe plastics die afkomstig zijn van fossiele brandstoffen en vertalen zich anderzijds in een versnelde verwerking van gerecyclede materialen of materialen van biologische oorsprong tot nieuwe producten. Tussen de ontwerpfase en het einde van de levenscyclus van een product wordt het duurzaamheidsprofiel constant geëvalueerd volgens strikte criteria die de non-stop optimalisering van het product mogelijk maken.

FORMULES GEÏNSPIREERD DOOR DE NATUUR

Bij de formule ontwikkeling van Maison Guerlain staat milieuvriendelijkheid centraal. In 2020 werd het iconische Terracotta poeder in een nieuwe versie gestoken, met een nooit eerder geziene percentage van 96% aan bestanddelen van natuurlijke oorsprong. Het percentage bestanddelen van natuurlijke oorsprong in de Aqua Allegoria collectie bedroeg in 2022 meer dan 90%. En in 2022 bestond de vijfde generatie Orchidée Impériale crème voor 96% uit bestanddelen van natuurlijke oorsprong.

HET KLIMAAT ALS DERDE PILAAR

Handelen voor het klimaat en bijdragen tot wereldwijde koolstofneutraliteit op alle gebieden tegen 2030. Het initiatief Science-Based Targets initiative (SBTi) valideerde Guerlain in 2021 haar betrokkenheid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Voortaan zijn de doelstellingen van het bedrijf officieel afgestemd op die van de Overeenkomst van Parijs, om de opwarming van de aarde te helpen beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau.

BELANGRIJKE PRODUCTIEVESTIGINGEN

Sinds 2021 heeft de productievestiging van La Ruche in Frankrijk haar koolstofvoetafdruk met 93% verminderd door 100% biomethaan te gebruiken, een "groen gas". Sinds 2022 is 80% van Guerlain’s vestigingen en dochterondernemingen ISO 14001-gecertificeerd. Guerlain voert ook een jaarlijkse evaluatie uit van haar uitstoot van broeikasgassen (Bilan Carbone© en GHG Protocol methodologieën). 

DE MAASCHAPPELIJKE IMPACT ALS VIERDE PILAAR

Een gunstig effect uitoefenen op de samenleving en de wonderen der natuur in stand houden.

HET PROGRAMMA "WOMEN FOR BEES” 

Dit ondernemerschapsprogramma voor vrouwen in de bijenteelt van Guerlain werd opgezet in samenwerking met UNESCO en plaatselijke non-profitorganisaties. Het heeft tot doel de positie van vrouwen te versterken middels duurzame bedrijfsactiviteiten en wil tevens een bijdrage leveren aan de bescherming van inheemse bijen.

Dit programma heeft reeds ingang gevonden in Frankrijk, Cambodja, Japan, Spanje, Italië en Mexico en zal de komende jaren wereldwijd verder worden ontwikkeld.

DE "BEE SCHOOLS"

Zij hebben als opdracht het bewustzijn over bijenbescherming bij de nieuwe generatie te vergroten. Deze bewustmakingsactiviteiten worden sinds 2018 in Frankrijk en 2021 wereldwijd door medewerkers van Guerlain op basisscholen gehouden: discussies, informatieve sessies en ludieke workshops die in de komende jaren enkele honderdduizenden kinderen kunnen bijscholen over dit thema.

GUERLAIN EN CULTURELE VERANTWOORDELIJKHEID 

Verantwoord handelen, inspireren, informeren en communiceren.

DE BOODSCHAP OP EEN ANDERE MANIER OVERBRENGEN

Guerlain spant zich in om zowel de inhoud van haar boodschappen als de manier waarop ze die uitdraagt te verbeteren. Ze heeft als doel mensen te sensibiliseren en aan te zetten tot actie ten behoeve van de door haar gesteunde doelen. Ook zet Guerlain zich in voor de ontwikkeling van nieuwe normen voor de beeldproductie met als doel de milieu-impact te beperken, wat mooi aansluit bij haar Aqua Allegoria campagne van 2022. Deze vernieuwende aanpak bestaat erin de algehele impact te verkleinen, van de ontwerpfase tot de distributie van de beelden.

KUNST ALS DUURZAME BOODSCHAPPER

De Uitzonderlijke Creaties zijn kunstig vormgegeven en brengen de betrokkenheid van het Maison tot uitdrukking. Samen met een selectie artiesten die ontvankelijk zijn voor milieuvraagstukken brengen zij de dualiteit van Kunst en Duurzame Ontwikkeling op de voorgrond. William Amor, Kevin Germanier, Tomáš Libertíny... al deze artiesten sluiten zich aan bij het streefdoel van Maison Guerlain: Schoonheid die ten dienste staat van al het Goede.

TOEGEWIJDE PARTNERSCHAPPEN

Tot slot gaat het Maison geëngageerde artistieke en culturele partnerschappen aan, in het bijzonder met de toetreding tot de kring "Kunst en Ecologie" van het Palais de Tokyo in Parijs. Op die manier bundelt zij haar krachten met het grootste Europese centrum voor de hedendaagse creatie op het gebied van kunst en duurzame ontwikkeling.

DE DUURZAAMHEIDSRAAD VAN GUERLAIN

In 2021 zorgde Guerlain voor een primeur in de luxe-industrie toen het een raad van dertien onafhankelijke experts aanstelde. Deze raad adviseert Guerlain bij het uitstippelen van haar acties en het intensiveren van haar betrokkenheid. Dit uitzonderlijke comité, dat vooroploopt op het gebied van duurzame ontwikkeling, speelt samen met het Maison in op nieuwe uitdagingen en identificeert nieuwe oplossingen.