Apparaatpictogram oriëntatie

Wijzig uw apparaatoriëntatie.


IN DE NAAM VAN DE SCHOONHEID

DE NATUUR INSPIREERT ONS AL SINDS 1828

OUESSANT


Al meer dan 14 jaar plaatsen wij het behoud ervan in het middelpunt van onze activiteiten. Een betrokkenheid die wordt gedreven door de plicht om te handelen en de wens om onze erfenis door te geven aan toekomstige generaties.

We zetten ons in voor het behoud van biodiversiteit, duurzame innovatie, actie voor het klimaat en het creëren van een positieve sociale impact. Bovenal proberen we een van de kostbaarste wonderen van de natuur te beschermen: de bijen. We plaatsen hun behoud in het hart van onze activiteiten en hebben verschillende zinvolle partnerschappen en initiatieven aan hen gewijd. 

DE VIER PILAREN VAN ONZE BETROKKENHEID

BIODIVERSITEIT IN STAND HOUDEN EN BIJEN BESCHERMEN


Via de duurzame inkoop van onze iconische ingrediënten en het ‘Guerlain For Bees Conservation Program’ geven wij terug aan de natuur wat van hen is.

tianzi
tianzi
beeb
beeb

VOLLEDIG DUURZAME EN TRANSPARANTE INNOVATIE


Door meer natuurlijke formules te creëren met duurzame verpakkingen, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, zintuiglijkheid en effectiviteit.  

Door informatie over de achtergrond- en de levenscyclus van onze creaties te delen via “Bee Respect”, ons platform voor traceerbaarheid en transparantie. 

HANDELEN VOOR HET KLIMAAT EN ONZE VOETAFDRUK VERMINDEREN


Door de aarde, die afhankelijk is van het klimaat, te beschermen en te streven om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

sunrise
sunrise
ouessant
ouessant

HET CREEREN VAN EEN POSITIEVE SOCIALE IMPACT TERWIJL DE WONDEREN VAN DE NATUUR BESCHERMD ZIJN


Door vrouwen te steunen via het “Women for Bees” bijenteelt programma in samenwerking met Unesco in haar biosfeerreservaten over de hele wereld. 

Door de jongere generatie bewust te maken van het belang van biodiversiteit en het beschermen van bijen via “Bee School”, een vrijwilligersprogramma voor Guerlain-medewerkers. 

ONS DOEL

IN DE NAAM VAN DE SCHOONHEID ZET
GUERLAIN ZICH VOOR EEN MOOIERE EN DUURZAMERE WERELD 


nature


Guerlain heeft sinds 1828
uitzonderlijke parfums en beautyproducten
gecreëerd en streeft ernaar om deze te behouden,
te ontwikkelen en haar unieke erfgoed door te geven.

In de naam van de schoonheid,
handelen we door natuur en kunst
op te hemelen en door ons in te zetten om haar schoonheid door te geven aan onze toekomstige generatie,
met de bij als onze schildwacht
.

Wij betrekken en verenigen onze klanten en partners
die dezelfde visie delen,
om samen vorm te geven
aan een mooiere en duurzamere wereld.

BIJEN, DE WONDEREN VAN DE NATUUR


SINDS 1853, TOEN DE BIJ VOOR HET EERST OP ONZE ICONISCHE BIJENFLACON LANDDE, IS ER EEN SPECIALE BAND TUSSEN ONS EN DE BIJ ONTSTAAN. NU DE BIJ BEDREIGD WORDT, IS ZIJ EEN ICOON GEWORDEN VOOR ONZE BETROKKENHEID. Biodiversiteit is in het hart van al onze producten. De kern van biodiversiteit is de bij, maar juist nu wordt de bij bedreigd. Als getuigen van deze tijd is het vanzelfsprekend dat wij onze verantwoordelijkheid nemen om de bij te beschermen. Met dit doel voor ogen hebben we binnen het “Guerlain for Bees Conservation Programme” verschillende betekenisvolle partnerschappen en initiatieven gewijd aan bijen:


SINDS 2011

Is Guerlain een duurzaam partnerschap voor onderzoek en filantropie met de vereniging voor de bescherming van de zwarte bij in Ouessant (Bretagne) aangegaan, gebaseerd op twee pijlers: financiële steun en steun voor haar onderzoeks- en communicatieactiviteiten.

SINDS 2015

Is Guerlain een partnerschap met het Franse observatorium voor apidologie (Observatoire Français d’Apidologie aangegaan, ook bekend als OFA), dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een bijenbestand in Europa en aan het promoten van het zeldzame en belangrijke beroep van imker.

SINDS 2018

Heeft Guerlain de Bee School opgericht, een bewustmakingsprogramma voor basisschoolkinderen onder leiding van werknemers uit het bedrijfsleven, dat kinderen uitnodigt om te leren over de belangrijke rol van de bij en hen tegelijkertijd bewust maakt van de noodzaak om hen te beschermen.

SINDS 2020

Heeft Guerlain het UNESCO-MAB-partnerschap gelanceerd, in samenwerking met het OFA. Het ondernemerschapsprogramma voor bijenteelt ‘Women for Bees’ is bedoeld om vrouwelijke imkers op te leiden, over de hele wereld bijenteeltfilialen op te richten in biosfeerreservaten van de UNESCO - waarvan sommige deel uitmaken van het duurzame bevoorradingsnetwerk van het huis - en de voordelen van bestuiving te meten. Tegen 2025 zal deze partnerschap het mogelijk hebben gemaakt om 50 vrouwelijke imkers op te leiden, 2.500 bijenkasten te installeren en tot 125 miljoen extra bijen. Angelina Jolie is de ‘godmother’ van al deze imkers in opleiding in 2021. Binnen deze rol ontmoet ze vrouwelijke imkers en volgt ze hun ontwikkelingen het hele jaar door.

Guerlain is beschermvrouw van de GoodPlanet Foundation, opgericht door fotograaf, filmmaker en wereldberoemde ecoloog Yann Arthus-Bertrand. De missie van dit partnerschap is om jongeren bewust te maken van het grote belang rond het behoud van bijen, door het creëren en faciliteren van een artistieke en educatieve ruimte gewijd aan de wereld van bijen. 

Guerlain heeft de ELYX Foundation gesteund. In samenwerking met kunstenaar Yacine Aït Kaci als onderdeel van de FACE Foundation, promoot het de waarden en teksten van de Verenigde Naties, waaronder vooral de 2030 agenda en 17 ontwikkelingsdoelstellingen. Het ELYX-personage, geïllustreerd door Yacine, fungeert als digitale ambassadeur van de VN. Hij creëerde ook BEEZ, het embleem van de bijenschool.

goodplanet
goodplanet

SINDS 2021

Guerlain heeft een driejarig sponsorprogramma opgezet met het Franse Comité van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) om de lijst van bedreigde wilde bijensoorten in Frankrijk op te stellen. 

Door de bedreigingen te identificeren, de mate van achteruitgang te meten, zal de IUCN in staat zijn het bewustzijn te vergroten en overheidsinstanties te waarschuwen om praktische maatregelen te nemen om de bij te beschermen.

De IUCN, opgericht in 1948, is gewijd aan de missie om bij te dragen aan het behoud van de biodiversiteit en aan het duurzame en rechtvaardige gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 

Guerlain heeft een driejarige sponsorovereenkomst opgezet met het Franse Nationale Natuurhistorisch Museum ter ondersteuning van haar Spipoll-pogramma. Dit participatieve project nodigt iedereen die aan het wandelen is uit om foto’s te maken van bestuivende insecten en deze op een app te plaatsen met behulp van AI. Door financiële steun te bieden, helpt Guerlain vandaag de prestaties en de reikwijdte van de app te verbeteren, die dient als een database van onschatbare waarde voor de wetenschap en als een hulpmiddel om het publiek bewust te maken van biodiversiteit. 

IMAGE5
IMAGE5
IMAGE4
IMAGE4

Guerlain heeft samengewerkt met het Shan Shui Conservation Center. Deze Chinese NGO werkt actief aan het behoud van diversiteit en ecosystemen om de harmonie tussen mens en natuur te bevorderen. De focus ligt op bedreigde Chinese dieren in het wild zoals de honingbij.

Tegelijkertijd heeft Guerlain zijn Bee School-programma in China geïmplementeerd, samen met Shan Shui en in samenwerking met het Chinese Nationale Ministerie van Onderwijs. Deze samenwerking werd op lokaal niveau al een jaar ondersteund door de Chinese vestiging van het Huis.

BEE RESPECT, ONS TRACEERBAARHEIDSPLATFORM:
VAN HET BLOEMENVELD TOT ONZE BOETIEKS

100% VAN ONZE NIEUWE CREATIES*
WORDEN TUSSEN NU EN 2022 GETRACEERD
MEE DAN 550 INGREDIËNTEN WORDEN GETRACEERD
OP HET PLATFORM BEE RESPECT IN 2021
40 LEVERANCIERS EN PARTNERS
WORDEN UITGELICHT OP BEE RESPECT

*Exclusief producten met een beperkte oplage

Sinds enkele jaren brengt Guerlain de levenscyclus van haar producten in kaart. Het resultaat is Bee Respect, ons platform voor transparantie en traceerbaarheid, ontworpen in samenwerking met product DNA. 

Bee Respect, gecreëerd om te voldoen aan een groeiende vraag van het grote publiek naar meer transparantie, vertegenwoordigt een belangrijke informatiebron, waardoor we de ecologische en sociale impact van onze producten voortduren kunnen verbeteren. 

Voor iedereen toegankelijk via guerlain.com, we tonen de herkomst van onze grondstoffen en de stadia die betrokken zijn bij het maken van onze producten, inclusief onze ingrediënten, verpakkingscomponenten, leveranciers, productiesites en onze ecologische voetafdruk. 

DUURZAAMHEIDSRAAD

sustainable-board

Guerlain streeft ernaar om luxeproducten en duurzaamheid steeds dichter bij elkaar te brengen. Samen met Life 360, de nieuwe duurzaamheidsrichtlijnen van de LVMH-groep,
wil het merk het referentiepunt vormen voor een ‘nieuwe luxe’. Het huis Guerlain wordt bij de strategische implementatie van maatregelen bijgestaan door de Duurzaamheidsraad,
een raad die bestaat uit dertien gerenommeerde experts waarvan Yann Arthus-Bertrand Erevoorzitter is. De Raad helpt mee oplossingen te bedenken voor verschillende strategische thema’s,
legt Guerlain de belangrijkste problemen voor waarmee de respectievelijke sectoren van de leden worden geconfronteerd en geeft op vrijblijvende en onafhankelijke basis advies over lopende projecten.

GUERLAIN WORDT LID VAN UEBT ASSOCIATION


Door lid te worden van de UEBT-vereniging, Union For Ethical Biotrade, versterkt het huis Guerlain haar inzet voor ethische, duurzame inkoop. Deze niet-gouvernementele organisatie, opgericht in 2007, wordt over de hele wereld erkend vanwege haar standaard voor ethische inkoop van ingrediënten die zijn geproduceerd door biodiversiteit. 

Als lid van de UEBT zet Guerlain zich in voor inkoop die de mensheid en biodiversiteit respecteert. Door deze aanpak van voortdurende verbetering wil het huis haar veertig belangrijkste inkoopkanalen tegen 2026 hebben gecertificeerd met de UEBT-standaard.

RESULTS5
RESULTS5

ONTDEK MEER OVER ONZE INZET

orchidarium