Home - Algemene verkoopvoorwaarden
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Wat wilt u weten?

afdrukken

Datum: 02/03/2022

De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die op de website van GUERLAIN worden geplaatst door klanten die gevestigd zijn in Oostenrijk, België, Nederland, Portugal.

Over ons

GUERLAIN is een onderneming die zich bezighoudt met de creatie en distributie van luxeparfums, huidverzorgingsproducten en cosmetische producten onder de merknaam GUERLAIN.

Als aanvulling op het netwerk van geselecteerde GUERLAIN-verkooppunten en -boetieks, waar de producten worden verkocht, heeft GUERLAIN een eigen website voor online verkoop opgezet. GUERLAIN verkoopt de producten op haar website uitsluitend aan individuele consumenten. Elke bestelling die niet overeenstemt met een detailverkoop en elke frauduleuze of vermoedelijk frauduleuze bestelling zal door GUERLAIN als nietig worden beschouwd en zal niet worden verwerkt.


De bijzondere aandacht van de Klant wordt gevestigd op artikel 13 (GUERLAINS aansprakelijkheid jegens de klant).

‘Boetiek’betekent een fysieke GUERLAIN-winkel.


‘Consument’betekent (i) een natuurlijke persoon en (ii) iemand die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn bedrijfs-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit handelt.


‘Contract’betekent het contract dat tussen de partijen wordt gesloten telkens wanneer een bestelling wordt afgerond overeenkomstig artikel 6.3 van deze algemene verkoopvoorwaarden.


‘Klant(en)’betekent de gebruiker(s) die de website doorbladert (doorbladeren) en een bestelling van product(en) voor persoonlijk gebruik plaatst (plaatsen).


‘GUERLAIN’is een ‘société par actions simplifiée’ (vereenvoudigde aandelenvennootschap), opgericht in Frankrijk onder het nummer 582 022 265 waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 68, Avenue des Champs-Élysées, 75008 Parijs, Frankrijk. GUERLAIN staat geregistreerd onder btw-nummer FR71582022265. GUERLAIN is de uitgever van de website en Salesforce Commerce Cloud is het hostingbedrijf van de website, gevestigd in de Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. Elektronisch contact: beschikbaar op de website van GUERLAIN, via het icoon ‘Neem contact met ons op’. De heer Laurent Boillot is als voorzitter van GUERLAIN de publicatiedirecteur


‘Algemene Verkoopvoorwaarden’betekent deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elke en alle verkopen van producten die op de website worden aangeboden.


‘Partij(en)’betekent collectief of individueel GUERLAIN en/of de klant(en).


‘Product(en)’betekent alle parfum-, huidverzorgings- en cosmeticaproducten met de merknaam GUERLAIN, die op de website te koop worden aangeboden.


‘Website’betekent de website voor online verkoop van GUERLAIN, die toegankelijk is via https://www.guerlain.com en https://www.guerlain.com/be/fr-be,https://guerlain.com/pt/pt-pt, https://guerlain.com/nl/nl-nl, https://guerlain.com/at/de-at en die de producten te koop aanbiedt.

Deze algemene verkoopvoorwaarden bepalen de voorwaarden waaronder GUERLAIN zal overgaan tot de verkoop en bezorging van producten die door klanten via de website worden besteld en bepalen de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de verkoop van producten die door GUERLAIN op de website worden aangeboden.


De algemene verkoopvoorwaarden zijn door de klant steeds terug te vinden in de footer door te klikken op ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’ en zullen op eenvoudig verzoek aan dekKlant worden meegedeeld via het contactformulier dat op de website beschikbaar is. De klant kan ook oude versies van de algemene verkoopvoorwaarden opvragen.


Door een bestelling te plaatsen voor een product dat op de website wordt aangeboden, erkent de klant - door het vakje ‘Door uw bestelling te bevestigen, accepteert u de algemene verkoopvoorwaarden’ aan te vinken - dat hij/zij voldoende kennis heeft van de taal van deze algemene voorwaarden en van de website, en dat hij/zij volledig op de hoogte is gebracht van deze algemene verkoopvoorwaarden en ze zonder beperkingen heeft aanvaard alvorens zijn/haar bestelling te plaatsen. Deze aanvaarding is geenszins afhankelijk van een handgeschreven handtekening van de klant.


De klant kan op elk moment de algemene verkoopvoorwaarden opslaan of afdrukken door op het icoon ‘AFDRUKKEN’ te klikken, op voorwaarde dat hij/zij ze niet wijzigt. Een kopie van deze laatste zal naar de klant worden gestuurd met de bevestigingsmail van de bestelling.


GUERLAIN behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging van de algemene Verkoopvoorwaarden zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum van de bestelling en die worden meegestuurd met de e-mail ter bevestiging van de bestelling.


De algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking van toepassing op elke verkoop van producten op de website, met uitsluiting van elk ander document en in het bijzonder de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop in winkels of via enig ander distributie- en marketingkanaal.

3.1 Beschrijving van de producten

De door GUERLAIN te koop aangeboden producten zijn die welke op de website worden aangeboden op de datum van aansluiting van de klant, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. GUERLAIN behoudt zich het recht voor om op elk moment producten uit de verkoop te nemen.


GUERLAIN besteedt de grootste zorg aan de presentatie van de producten op de website. Afbeeldingen ter illustratie van de producten dienen echter slechts ter informatie en zijn niet contractueel.


Hoewel GUERLAIN haar best doet om ervoor te zorgen dat de kleuren van de producten - waarvan de foto’s op de website worden afgebeeld - getrouw zijn aan het origineel, kunnen variaties voorkomen (met inbegrip van kleine verschillen in kleuren en verhoudingen), met name gezien de technische beperkingen van kleurweergaven van computerapparatuur. In het bijzonder bij gebruik van de optie ‘Personaliseren’ is de presentatie van de producten met de door de klant gekozen personalisatieopties in een 3D-modus niet-contractueel, aangezien deze waarschijnlijk enigszins zal afwijken van wat het uiteindelijke product zal zijn. Bijgevolg is GUERLAIN niet verantwoordelijk indien het product afwijkt van deze afbeeldingen. De verpakking van producten kan verschillen van de verpakking die wordt getoond in afbeeldingen op de website.


Voor vragen of problemen met betrekking tot de bestelling en het juiste gebruik van de producten, kan de klant contact opnemen met de Klantenservice van GUERLAIN via het contactformulier dat beschikbaar is op de website.


3.2 Beschikbaarheid van producten

De op de website getoonde producten worden te koop aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. GUERLAIN garandeert de beschikbaarheid van de producten niet. In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere Ppoduct(en) na het afsluiten van een bestelling, zal GUERLAIN de klant zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte brengen van de onbeschikbaarheid van het (de) product(en) en de gedeeltelijke of volledige annulering van zijn/haar bestelling.


Indien de bestelling volledig wordt geannuleerd wegens onbeschikbaarheid, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd en wordt het bedrag niet van zijn/haar bankrekening afgeschreven.


Mocht de bestelling gedeeltelijk geannuleerd worden wegens onbeschikbaarheid:

 • - De bestelling van de klant zal worden bevestigd, en zijn/haar bankrekening zal slechts worden gedebiteerd voor het bedrag van de werkelijk verzonden producten,
 • - De klant zal zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht van de onbeschikbaarheid van het (de) betreffende product(en),
 • - De klant zal de beschikbare producten ontvangen.

3.3 Personaliseren van producten

GUERLAIN biedt een personaliseringsservice voor sommige Producten (meer gedetailleerd in artikel 6.2 1 hieronder) die met name de mogelijkheid voor de Klant omvat om een fles parfum te graveren. De inhoud van de gravure mag niet lasterlijk, beledigend, onwettig of discriminerend zijn. In dat geval behoudt GUERLAIN zich het recht voor om de desbetreffende bestelling te annuleren.


De Klant heeft ook de mogelijkheid om de gekozen parfumbijenfles te vullen met de geur van zijn/haar keuze. Zodra de fles leeg is, heeft de klant de mogelijkheid om terug te gaan naar een GUERLAIN Parfumeur Boutique in zijn/haar land (indien aanwezig in zijn/haar land) - dit zijn de enige GUERLAIN verkooppunten die deze service aanbieden om de fles te laten bijvullen met dezelfde geur. Houd er rekening mee dat deze service niet de mogelijkheid omvat om de lege fles te retourneren om deze te laten vullen en terug te sturen. De klant moet fysiek naar een GUERLAIN Parfumeur Boutique gaan om de fles te laten bijvullen. GUERLAIN behoudt zich het recht voor om de parfum die oorspronkelijk in de fles was gedaan, dubbel te controleren om er zeker van te zijn dat er geen onderlinge verbinding tussen verschillende verzonden parfums optreedt. De klant moet er ook voor zorgen dat GUERLAIN geen ander product van welke stof dan ook in de fles heeft gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om GUERLAIN de juiste informatie te verstrekken. GUERLAIN kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de navulling gebaseerd is op misleidende informatie.


De personalisatieservice omvat ook, voor de Bee Bottles, de mogelijkheid om te kiezen voor een strik op de fles. De klant kan de kleur van het koord kiezen en de manier waarop het wordt vastgemaakt.


Voor de eau de parfumflesjes van l'Art & la Matière kan de klant de fles laten graveren en de kleur van het koord, de kwast en een plate kiezen, anders dan de standaard plate waarin de fles in eerste instantie wordt verkocht. De klant krijgt deze personalisatie plate aangeboden door GUERLAIN. De Klant kan er ook voor kiezen om de eau de parfumfles l'Art & la Matière te personaliseren met een uitzonderlijk plate of een juwelenplate tegen de huidige prijs die beschikbaar is op de Site.


Als de klant bovendien nieuwe plates wil kopen, kan hij of zij naar een van de boetieks in het Guerlain-netwerk gaan en deze kopen tegen de huidige prijs die wordt weergegeven in de boetieks. Ze kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van de bijvulservice die wordt aangeboden in de Boutique tegen het huidige tarief dat wordt weergegeven in de Boutiques.


Alle prijzen staan vast. Prijzen worden vermeld in euro, inclusief alle belastingen. De geldende prijs is de prijs die voor elk product op de website staat vermeld. Deze prijzen zijn inclusief alle belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling, maar exclusief eventuele bezorgkosten, die extra in rekening zullen worden gebracht en vóór het afronden van de bestelling aan de klant zullen worden gespecificeerd.


De bezorgkosten zullen vóór de bevestiging van de bestelling aan de klant worden meegedeeld. De huidige algemene verkoopvoorwaarden voorzien in verschillende bezorgmethoden, die op elk moment door GUERLAIN kunnen worden gewijzigd.


De gefactureerde prijs is de prijs die aan de klant wordt meegedeeld op de bevestigingspagina van de bestelling, die op het scherm verschijnt bij de bevestiging van de bestelling en die door GUERLAIN per e-mail aan de klant wordt verzonden.


GUERLAIN behoudt zich het recht voor, en de klant aanvaardt dit, om de prijs van de producten op elk moment te wijzigen, zonder verdere formaliteiten dan het ter beschikking stellen van de wijzigingen op de website. Deze wijzigingen kunnen geen invloed hebben op de bestellingen die door de klant werden bevestigd vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten.

De bestelde producten blijven eigendom van GUERLAIN tot de volledige betaling van hun waarde, met inbegrip van de hoofdwaarde van de producten, evenals alle kosten en belastingen die in de factuur of het ontvangstbewijs zijn opgenomen, en de toepasselijke bezorgkosten.

6.1 Voorwaarden voor bestelling

GUERLAIN verkoopt via de website alleen producten aan consumenten. De producten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de klant, met uitsluiting van enig verband met zijn/haar professionele hoedanigheid. Bijgevolg zal elke bestelling van meer dan vijf (5) eenheden met dezelfde referentie niet worden aanvaard, aangezien deze niet wordt geacht overeen te stemmen met het verbruik en het persoonlijk gebruik van een klant.


In geval van een bestelling van producten die dit maximum overschrijdt, zal de bestelling als nietig worden beschouwd en niet in aanmerking worden genomen door GUERLAIN.


Om een bestelling op de website te plaatsen, moet de klant meerderjarig zijn, handelingsbekwaam zijn en in het bezit zijn van een creditcard of een cadeaubon.


6.2 Bestelprocedure

Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant de volgende stappen volgen:


 1. Vul de virtuele winkelmand in door op het icoon “Toevoegen aan winkelwagen” te klikken en de betreffende Producten aan te duiden.

  De Klant kan ook op het icoon "Personaliseren" klikken om de mogelijkheid te benutten om de Producten te personaliseren door deze te graveren.

  Voor parfums kan de klant beslissen om de gewone fles te graveren. De Klant kan er ook voor kiezen om het parfum in een bijenflesje te hebben (in de kleur van zijn/haar keuze uit een keuze uit kleuren voor 125 ml of in wit of goud voor 250 en 500 ml). De grootte en de kleur van de bijenfles zullen de prijs veranderen. De Klant kan er ook voor kiezen om de bijenfles gratis te laten graveren en er een strik op te zetten: hij/zij kan de kleur van de strik kiezen en de manier waarop de strik wordt gestrikt.

  Er wordt gespecificeerd dat de klant niet dezelfde referentie gegraveerd en regulier in dezelfde bestelling kan kopen. Bovendien is het niet mogelijk om in dezelfde bestelling twee identieke gegraveerde producten te kopen.

  De klant kan er ook voor kiezen om gratis de fles l'Art & la Matière eau de parfum te graveren, en gratis de kleur van het koord, de kwast en een verzamelplaat te kiezen die op de stop van de Flacon moet worden bevestigd . De Klant kan er ook voor kiezen om de stop van de fles l'Art & la Matière eau de parfum te personaliseren met een uitzonderlijk bord of een juwelenbordje tegen het geldende tarief dat beschikbaar is op de Site.

 2. Klik op de knop ‘Betalen’.
 3. Controleer en wijzig, in voorkomend geval, de inhoud van het virtuele winkelmandje en klik vervolgens op de knop ‘Betalen’.
 4. Log in op de Website, behalve als de klant heeft gekozen voor de optie ‘Doorgaan als gast’:
  • - Ofwel door een account aan te maken op de website door te klikken op de knop ‘Een account aanmaken’ en het formulier in te vullen (sommige velden zijn verplicht om de bestelling te bevestigen),
  • - Of door in te loggen op de website door zijn/haar e-mailadres en wachtwoord in te voeren indien de klant reeds een account heeft aangemaakt, en vervolgens te klikken op de knop ‘Inloggen’.
 5. Vul het identificatieformulier in waarop de klant alle gevraagde persoonsgegevens vermeldt (volledige identiteit, e-mailadres, telefoonnummer, bezorgadres), behalve indien de klant ervoor kiest om zijn/haar bestelling als gast te plaatsen. Raadpleeg GUERLAINS ‘Privacybeleid’ voor meer informatie over hoe GUERLAIN persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
 6. Bevestig de gekozen bezorgmethode (DPD).
 7. Indien het factuuradres en de identificatiegegevens dezelfde zijn als de reeds voor de bezorging opgegeven gegevens, bevestig dan de vooraf ingevulde velden met deze gegevens. Zo niet, vermeld het factuuradres en de identificatiegegevens indien deze verschillend zijn.
 8. Vink het vakje ‘Door uw bestelling te bevestigen, accepteert u de algemene verkoopvoorwaarden’ aan.

  Tot aan de stap ‘Ga naar betalen’ heeft de Klant de mogelijkheid om zijn/haar bestelling te wijzigen door te klikken op het icoon ‘Bewerken’ aan de rechterkant van de verschillende pagina’s. Zo kan de klant eventuele fouten corrigeren die hij/zij bij het invullen van de verschillende velden heeft gemaakt.

  Indien de klant zijn/haar bestelling wenst te wijzigen, kan hij/zij klikken op de linkswijzende pijl bovenaan zijn/haar scherm of klikken op de knop ‘Alle details bekijken’ in het besteloverzicht aan de rechterkant van het scherm. De klant wordt dan doorverwezen naar zijn/haar virtuele winkelmandje, waar hij/zij zijn/haar bestelling kan wijzigen.

  Aangezien de klant zijn/haar bestelling bevestigt door op het icoon ‘Ga naar betalen’ te klikken, kan de klant zijn/haar bestelling niet meer wijzigen of annuleren voordat hij/zij overgaat tot betaling.

 9. Aan het einde van de bestelprocedure wordt de klant gevraagd op het icoon ‘Ga naar betalen’ te klikken. Door hier op te klikken wordt de klant overgaat tot betaling rechtstreeks op de Website via de beveiligde server van de betalingsdienstaanbieder CyberSource volgens de gevraagde voorwaarden (uitsluitend Visa, MasterCard en American Express) - zie artikel 8 hieronder (Betalingsvoorwaarden) voor meer informatie. Dit betekent niet dat GUERLAIN de bestelling van de klant aanvaardt en een contract tussen de partijen komt pas tot stand wanneer de bestelling door GUERLAIN bevestigd wordt zoals uitgelegd in artikel 6.3 hieronder.


6.3 Definitieve bevestiging van de bestelling - Hoe komt een contract tot stand?

Na bevestiging van de betaling door de klant, zal GUERLAIN per e-mail een bevestiging van de bestelling naar de klant sturen. De orderbevestiging bevat het overzicht van de bestelde producten, de prijs, de bezorgkosten en het bestelnummer. Het vermeldt het herroepingsrecht en bevat een link naar de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden in PDF-formaat.


Een contract tussen de partijen komt tot stand wanneer de Klant de hierboven vermelde orderbevestiging per e-mail ontvangt van GUERLAIN.


6.4 Weigering van bestelling

GUERLAIN behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren in de volgende gevallen:

 • - Het aantal bestelde producten overschrijdt het in dit artikel 6.1 bepaalde maximum.
 • - Geschil met de klant.
 • - Gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling door de klant.
 • - Weigering van toestemming voor betaling per creditcard door betaalinstanties, waaronder CyberSource, de betalingsdienstaanbieder die door GUERLAIN wordt gebruikt om creditcardfraude op te sporen.
 • - Verzoek om personalisatie dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 5.3.
 • - Abnormaal karakter van de bestelling, met name wat betreft hoeveelheden en/of bedragen die niet overeenstemmen met het persoonlijk gebruik van een eindverbruiker.

6.5 Samples

Elke bestelling kan maximaal drie (3) gratis samples bevatten, binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

De gegevens van het contract zullen door GUERLAIN niet worden gearchiveerd tenzij de bestelling de waarde van €120 overschrijdt, in welk geval GUERLAIN het contract zal archiveren voor een periode van 10 jaar volgend op de datum van de laatste bezorging van de bestelling.


Deze algemene verkoopvoorwaarden zullen in PDF-formaat aan de klant worden verstrekt als bijlage bij de door GUERLAIN krachtens artikel 6.3 verzonden e-mailbevestiging en GUERLAIN raadt de klant aan deze af te drukken of op te slaan voor toekomstige raadpleging. De klant kan echter op elk moment de details van zijn/haar bestelling(en) opvragen door het verzoek in te dienen via het contactformulier op de website.

GUERLAIN aanvaardt betalingen met bankpas of creditcard (uitsluitend Visa, MasterCard en American Express), ApplePay en PayPal.


Betaling via PayPal


Op het moment van de bevestiging van de bestelling kiest de klant voor de betaaloptie ‘PayPal’ en wordt automatisch doorgestuurd naar het PayPal-platform.


De klant zal dan verbinding moeten maken met zijn/haar PayPal-account met behulp van zijn/haar inloggegevens. De klant zal ook de mogelijkheid hebben om een PayPal-account aan te maken op dit moment als hij/zij er nog geen heeft. Na bevestiging van zijn/haar bestelling via PayPal wordt de klant doorverwezen naar de bevestigingspagina van Guerlain.com.


Betaling met creditcard


Op het moment van de bevestiging van de bestelling kiest de klant voor de betaaloptie ‘Creditcard’. De klant voert zijn/haar creditcardnummer in, de vervaldatum van de creditcard, de naam van de kaarthouder en de veiligheidscode van de kaart (de laatste drie of vier cijfers op de achterzijde van de creditcard).


De betaling wordt verricht via de beveiligde server van de betalingsdienstaanbieder CyberSource (zie hieronder voor meer informatie) geïntegreerd in de website. Dit betekent dat geen van de bankgegevens van de klant door GUERLAIN of Salesforce (als beheerder van de website) op de website wordt verwerkt. De betaling met creditcard is volledig beveiligd.


Alle bestellingen worden betaald in euro en zijn inclusief btw.


De creditcard wordt gedebiteerd op het ogenblik van de verzending van de bestelling.


Betalingen per cheque worden niet aanvaard.


De klant garandeert GUERLAIN dat hij/zij op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling over de nodige machtigingen beschikt om de gekozen betaalmethode te gebruiken. In geval van weigering van de bank zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en zal GUERLAIN niet verantwoordelijk zijn voor de annulering van de bestelling van de klant.


De factuur zal beschikbaar zijn op de website. Als de klant een account heeft, kan hij/zij inloggen en naar de rubriek ‘Mijn bestelling’ gaan en klikken op ‘Verkoopgegevens’ en ‘Factuur'. Indien de klant geen Guerlain-account heeft, kan hij/zij klikken op het icoon ‘Bestelling controleren’ en zijn/haar bestelnummer, e-mailadres en factuurpostcode invullen om de factuur te bekijken, op te slaan en/of af te drukken.


Wie is CyberSource?


Om frauduleuze activiteiten via het internet tegen te gaan, wordt de informatie met betrekking tot de bestellingen gecontroleerd door de door GUERLAIN aangewezen betalingspartner: CyberSource (een in Engeland en Wales geregistreerde onderneming, met bedrijfsnummer 3425262 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op P.O. Box 8999, San Francisco, CA 94128-8999 VS) (‘CyberSource’), die een veilige betalingsoperator is. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de geautomatiseerde opslag en verwerking van informatie met betrekking tot elke bestelling, met inbegrip van bankpasgegevens, in een beveiligde omgeving.

Informatie met betrekking tot de bestellingen is onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking, waarvoor CyberSource de beheerder is. Deze geautomatiseerde gegevensverwerking heeft ten doel een analyseniveau van de transacties te bepalen en fraude met betaalmiddelen, met name fraude met creditcards, te bestrijden.


CyberSource en GUERLAIN zijn ontvangers van de gegevens met betrekking tot de bestelling van de klant. Het niet doorgeven van de gegevens met betrekking tot de bestelling van de klant verhindert de uitvoering en de analyse van de transactie. Raadpleeg GUERLAINS ‘Privacybeleid’ voor meer informatie over hoe GUERLAIN persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.


Indien zich een betalingsincident voordoet in verband met een frauduleus gebruik van een creditcard of een ander betaalmiddel, worden de gegevens van de desbetreffende bestelling opgenomen in een door CyberSource geïmplementeerd ‘betalingsincident’-bestand. Elke onjuiste aangifte of anomalie kan ook het voorwerp uitmaken van een specifieke behandeling.


De klant heeft, op elk moment, het recht om zijn/haar eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen door te schrijven naar GUERLAIN, met vermelding van een bewijs van zijn/haar identiteit, via het contactformulier dat beschikbaar is op de website.


Als op enig moment de server niet beschikbaar is, zal GUERLAIN niet in staat zijn om bestellingen via de website te accepteren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid jegens de klant voor zijn/haar onvermogen om een bestelling te doen.

9.1 Bezorgadres

De producten die door de klant worden besteld in overeenstemming met de huidige algemene verkoopvoorwaarden zullen worden bezorgd op het postadres dat door de klant als bezorgadres werd opgegeven bij het plaatsen van zijn/haar bestelling.

Leveringen worden altijd geweigerd indien het door de klant opgegeven bezorgadres overeenstemt met:

 • - een hotel
 • - een postbus
 • - een niet-vaste woonplaats of verblijfplaats (bijv. stacaravans, caravans, kampeerterreinen en andere niet-vaste verblijfplaatsen - de lijst is niet limitatief) of op een collectieve plaats waar een individueel adres niet op die manier kan worden toegewezen en duurzaam aan een natuurlijke of rechtspersoon kan worden toegewezen.

9.2 Bezorgtijd / Bezorgkosten

Van 24 september tot 1 oktober kan de bezorging om logistieke redenen 10 dagen vertraging oplopen.


De bezorgtijd en -kosten zijn afhankelijk van de door de Klant bij de bestelling gekozen bezorgmethode. Opgemerkt dient te worden dat de bezorgtijd langer kan zijn voor gepersonaliseerde producten, aangezien bestellingen met een personalisatieproces meer tijd in beslag nemen dan een gewone bestelling.


De bezorgtijd gaat in op het moment dat de e-mail ter bevestiging van de bestelling is verzonden. Zodra de bestelling is verzonden, wordt een verzendingsbevestiging met een trackingnummer naar de klant gestuurd.


Voor elke levering worden de producten bezorgd door DPD en de bezorgkosten zijn vastgesteld op het bedrag dat van tijd tot tijd op onze website wordt vermeld.


Elk pakket bevat een leveringsbon waarop de voorwaarden en de mogelijkheden tot terugzending van de ontvangen producten vermeld staan.

Bij ontvangst van de producten verbindt de klant zich ertoe de goede staat van de verpakking en de conformiteit van de geleverde producten met de bestelling te controleren en GUERLAIN zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke vergissing, beschadiging van de verpakking, of niet-aankomst.


In geval van een fout of een onregelmatigheid betreffende de levering, met name de verslechtering of de gedeeltelijke niet-aankomst van de producten (ontbrekende producten in vergelijking met de factuur van GUERLAIN, vertraging van de levering, enz.), zal de klant bij de ontvangst zijn/haar voorbehoud kenbaar maken door gebruik te maken van de door de vervoerder verstrekte leveringsbon, die vervolgens aan GUERLAIN zal worden meegedeeld via het op de website beschikbare contactformulier, en dit binnen een termijn van maximaal tien (10) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de producten.

Indien de klant een ontbrekend product of een vertraging in de bezorging heeft gemeld, zal GUERLAIN navraag doen bij DPD.


In geval van een ontbrekend product zal, indien dit product vóór de aangegeven bezorgdatum wordt teruggevonden, het product naar het in de bestelbon aangegeven bezorgadres worden doorgezonden.


Indien de bestelling of het ontbrekende product na de aangegeven bezorgdatum nog niet bezorgd is, zal de klant contact opnemen met GUERLAIN via het contactformulier dat beschikbaar is op de Website.


Indien de bezorging niet binnen een redelijke extra termijn wordt uitgevoerd, heeft de klant de mogelijkheid om het contract op te zeggen door een verklaring in die zin af te leggen, via elk middel waaronder telefoon, e-mail, post of door gebruik te maken van het contactformulier op de website. Het contract wordt geacht te zijn geannuleerd na ontvangst door GUERLAIN van het verzoek van de klant waarin deze zijn/haar beslissing meedeelt (tenzij GUERLAIN intussen heeft gepresteerd). In dat geval worden alle door de klant betaalde bedragen (inclusief bezorgkosten) zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het contract werd geannuleerd, aan de Klant terugbetaald.

Overeenkomstig de bepalingen van de EU-richtlijn nr. 2011/83/EU van 25 oktober 2011 kan de klant om welke reden dan ook zijn/haar herroepingsrecht uitoefenen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket door de klant. Indien GUERLAIN aan de klant meerdere producten van één bestelling in afzonderlijke pakketten verzendt, beginnen deze veertien (14) dagen te lopen op de datum waarop de klant het laatste pakket dat deel uitmaakt van zijn/haar bestelling ontvangt.


Volgens de hierboven vermelde EU-richtlijn zal GUERLAIN echter geen terugzending van gepersonaliseerde producten aanvaarden, tenzij deze beschadigd zijn of niet overeenstemmen met de door de klant gekozen personalisatieopties.


Om zijn/haar recht op opzegging uit te oefenen, moet de klant een duidelijke verklaring in die zin afleggen, hetzij per telefoon, e-mail, post of door gebruik te maken van het contactformulier op de website. De klant kan ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden (hoewel hij/zij hiertoe niet verplicht is).


GUERLAIN zal de ontvangst van de annulering onverwijld bevestigen door een e-mail te sturen naar de klant.

Vanaf het moment dat de klant zijn/haar herroepingsrecht uitoefent, beschikt hij/zij over een bijkomende termijn van veertien (14) dagen om de bestelde producten terug te sturen.


Onverzegelde, geopende en/of gebruikte producten worden om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming niet voor terugzending aanvaard.

De klant moet de producten in perfecte staat en in de originele ongeopende verpakking terugzenden, zodat de producten opnieuw kunnen worden verkocht, volgens de procedure die is beschreven op de leveringsbon die bij het pakket is gevoegd. De producten moeten worden teruggestuurd vergezeld van de volledig ingevulde retourbon, die met het pakket werd meegestuurd en ook beschikbaar is op de website.


De klant moet de producten terugsturen naar het volgende adres:


GUERLAIN

SERVICE RETOUR GUERLAIN
C/O IDL LOGISTICS - 6 ZA DIEPPE
28700 GARANCIERES EN BEAUCE
FRANKRIJK


Indien de Klant het recht heeft om producten terug te sturen onder de hierboven vermelde voorwaarden, kan de klant zijn/haar bestelling gratis terugsturen via Colissimo door gebruik te maken van het Colissimo-label. Om dit label te verkrijgen dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Guerlain via het contactformulier dat beschikbaar is op de website (onderwerp: online aankopen), of per telefoon: +33 (0)1 47 48 80 79. Indien de klant zijn/haar bestelling niet terugstuurt via Colissimo, zal GUERLAIN de klant de kosten voor het terugsturen niet kunnen vergoeden, behalve in geval van non-conformiteit van de geleverde producten met de bestelde (in dat geval zijn de kosten voor het terugsturen voor rekening van GUERLAIN). De klant is verantwoordelijk voor alle risico’s in verband met de terugzending van het (de) product(en). De klant kan zijn/haar pakket volgen via de tracking link die hem/haar in de bevestigingsmail werd toegestuurd om elk ongemak te vermijden in geval van verlies of diefstal van de producten tijdens het retourtransport.


Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal GUERLAIN het totaal betaalde bedrag bij de bestelling van de geretourneerde producten aan de klant terugbetalen, op dezelfde wijze als de betaling voor de bestelling, met uitzondering van de kosten van terugzending, binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen na ontvangst van de retourbon, of - uiterlijk - vanaf de meest recente van de volgende data: de dag waarop GUERLAIN de geretourneerde producten ontvangt, of de dag waarop de klant GUERLAIN het bewijs van expeditie van de betreffende producten levert door de uitoefening van het recht op annulering van de klant, naargelang welke van deze dagen zich het eerst voordoet.

Indien de klant uitdrukkelijk voor een duurdere bezorgmethode heeft gekozen dan de door GUERLAIN voorgestelde standaard bezorgmethode, worden de extra kosten niet terugbetaald en zijn deze ten laste van de klant.


In geval van een gedeeltelijke terugzending van producten, zal enkel de prijs van de geretourneerde producten door GUERLAIN worden terugbetaald, exclusief de bezorgkosten, voor zover de klant heeft geprofiteerd van de bezorgdienst voor de behouden artikelen en de bezorgkosten niet veranderen naargelang de bestelde hoeveelheid.

GUERLAIN garandeert dat alle producten in overeenstemming zijn met het gebruik waarvoor zij bestemd zijn en geen gebreken of verborgen gebreken vertonen die hen gevaarlijk maken of ongeschikt voor hun normaal gebruik.


Wanneer de klant zich beroept op de wettelijke garantie van conformiteit,


 • - beschikt hij/zij over een termijn van twee (2) jaar vanaf de bezorging van het product om een rechtsvordering in te stellen;
 • - heeft hij/zij de mogelijkheid om te kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, tenzij die keuze, gelet op de waarde van het product of de ernst van het gebrek, tot duidelijk buitensporige kosten leidt in verhouding tot de andere mogelijkheid. GUERLAIN verbindt zich ertoe, tenzij dit onmogelijk is, te handelen volgens de keuze van de klant;
 • - is hij/zij niet verplicht het bewijs van een non-conformiteit te leveren binnen de vierentwintig (24) maanden na de bezorging van het product.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht de commerciële garantie die eventueel aan de klant wordt geboden.


Indien de klant besluit de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte producten toe te passen, kan hij/zij kiezen tussen de ontbinding van het contract of een vermindering van de verkoopprijs.


In geval van een gebrek aan overeenstemming van het geleverde product, heeft de klant de mogelijkheid om dit product terug te sturen naar GUERLAIN, in haar oorspronkelijke staat, noodzakelijkerwijs voorzien van de originele etiketten en vergezeld van de originele verpakking en de leveringsbon, waarbij hij/zij GUERLAIN op voorhand informeert via het contactformulier dat beschikbaar is op de website.


Bij gebrek hieraan zal GUERLAIN niet overgaan tot de reparatie noch tot de terugbetaling van het teruggezonden gebrekkige product.


Indien de terugzending van het gebrekkige product gegrond was, zal GUERLAIN het gebrekkige product en de bezorgkosten vervangen of terugbetalen, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding. Indien de keuze van de klant een duidelijk onevenredige kost heeft ten opzichte van de andere mogelijkheid, zal GUERLAIN overgaan tot de andere mogelijkheid.


In geen geval mogen reparaties of vervangingen worden aangevraagd en/of uitgevoerd in de winkel.


Met uitzondering van de bovenstaande veronderstellingen wordt geen vervanging of reparatie van het product aanvaard.

GUERLAIN kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor de nodige zorgvuldigheid. Alleen de klant kan beoordelen of de bestelde producten geschikt en aangepast zijn aan zijn/haar behoeften en verbruik.


GUERLAIN is niet aansprakelijk indien de klant het (de) product(en) gebruikt zonder zich te houden aan de gebruiksaanwijzing ervan.


Alvorens een bestelling te plaatsen, verklaart de klant dat hij/zij volledig rechtsbevoegd is om transacties te verrichten volgens de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. GUERLAIN is niet aansprakelijk voor de bevestiging van de rechtsbekwaamheid van de klanten of bezoekers. Bijgevolg, indien een persoon die niet handelingsbekwaam is producten bestelt op de website, zullen zijn/haar wettelijke voogden de verantwoordelijkheid voor deze bestelling op zich nemen en, in het bijzonder, de betaling ervan honoreren.


GUERLAIN garandeert niet dat de website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn. In het bijzonder kan GUERLAIN niet aansprakelijk worden gesteld voor:


 • - Onderbrekingen, storingen of vertragingen die op de website worden geregistreerd als gevolg van technische storingen, door derden of door omstandigheden die buiten de redelijke controle van GUERLAIN vallen.
 • - De onmogelijkheid of tijdelijke onmogelijkheid voor de klant om toegang te krijgen tot de website, te wijten aan omstandigheden die buiten de controle van GUERLAIN vallen, zoals een computerstoring, onderbrekingen van het telefoonnetwerk, het internet, of het uitvallen van de ontvangstapparatuur van de klant voor het internet.

GUERLAIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) het verlies of de wijziging van of frauduleuze toegang tot de persoonsgegevens van de klant, (ii) de toevallige overdracht van virussen of andere verstorende componenten die het gevolg zijn van de toegang tot het internet of e-mailcommunicatie.


Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van de huidige algemene verkoopvoorwaarden, aanvaardt GUERLAIN enkel aansprakelijkheid voor een fout die naar behoren bewezen is en uitsluitend aan GUERLAIN toe te schrijven is. De aansprakelijkheid is strikt beperkt tot directe schade. GUERLAIN behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment op te schorten.

Voor alle informatie, klachten of vragen met betrekking tot de verkoopvoorwaarden op de website of tot de producten, dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van GUERLAIN via het contactformulier dat beschikbaar is op de website, desgevallend met gebruikmaking van zijn/haar bestelnummer.


Er wordt gespecificeerd dat in het geval van ongepast gedrag van de Klant naar het personeel van Guerlain of leden van de afdeling Klantenrelaties (gewelddadig, lasterlijk, obsceen, schokkend, onfatsoenlijk, ongepast commentaar, enz.), Guerlain zich het recht voorbehoudt om het contact van de Klant te wijzigen persoon, deze Klant te melden bij de afdeling Klantrelaties, deze Klant niet meer te antwoorden door zijn of haar nummer te blokkeren en/of hem of haar uit te sluiten van zijn klantendatabase

GUERLAIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebrekkige uitvoering of een gedeeltelijke of totale niet-uitvoering van de verplichtingen uit deze overeenkomst, indien dit te wijten is aan de klant, of aan een onvoorzienbare en onoverkomelijke daad van een derde, of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de jurisprudentie. Deze gebeurtenissen rechtvaardigen de onderbreking en/of het einde van de verplichtingen van GUERLAIN, zonder dat de klant recht heeft op enige vergoeding of schadevergoeding.

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de producten die op de website te koop worden aangeboden, zijn en blijven de exclusieve eigendom van GUERLAIN. Alle rechten zijn exclusief voorbehouden. Daarom is het niemand toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten te reproduceren, te exploiteren, te verspreiden of te gebruiken op welke manier dan ook, zelfs gedeeltelijk, tenzij GUERLAINS voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen. De handelsmerken en logo’s van GUERLAIN zijn gedeponeerde handelsmerken. Bijgevolg is elke reproductie een inbreuk.

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, het besteloverzicht dat aan de klant werd meegedeeld en de e-mail ter bevestiging van de bestelling vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen. Dit zijn de enige bindende en afdwingbare contractuele documenten tussen de partijen, met uitsluiting van enig ander document of foto van de producten, die slechts als indicatief zullen worden beschouwd.

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen GUERLAIN en de klant worden beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig de Franse wetgeving, tenzij de lokale wetgeving van openbare orde of gunstiger is voor de klant. Alle geschillen of meningsverschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met deze algemene verkoopvoorwaarden, of in verband met de relatie tussen de partijen, zullen eerst worden voorgelegd aan een mediator. Indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zullen eventuele geschillen worden voorgelegd aan en definitief beslecht door de Franse rechtbanken.


Zelfs indien GUERLAIN de uitvoering van de overeenkomst uitstelt, kan zij deze later alsnog uitvoeren. Als GUERLAIN er niet onmiddellijk op staat dat de klant iets doet wat hij/zij volgens deze algemene verkoopvoorwaarden moet doen, of als GUERLAIN treuzelt met het nemen van stappen tegen de klant met betrekking tot het feit dat hij/zij het contract verbreekt, betekent dat niet dat de klant die dingen niet hoeft te doen en het zal niet voorkomen dat GUERLAIN op een later tijdstip stappen tegen de klant onderneemt.

Klik hier voor de algemene verkoopwaarden van de Guerlain Boetiek in Brussel.


Het SCHEMA
modelformulier annulering


(Dit formulier alleen invullen en terugsturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)


Aan [NAAM, ADRES, TELEFOONNUMMER EN, INDIEN BESCHIKBAAR, FAXNUMMER EN E-MAILADRES VAN DE VERKOPER - TOEVOEGEN DOOR DE VERKOPER]


Ik/Wij [*] deel/delen u hierbij mede dat ik/wij [*] mijn/onze [*] overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen [*]/voor de levering van de volgende dienst [*]annuleer,


Besteld op [*]/ontvangen op [*],


Naam van de consument(en),


Adres van de consument(en),


Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),


Datum


[*] Doorhalen wat niet van toepassing is