Thierry Wasser - Guerlain
帝埃里‧瓦賽
經典傳承
帝埃里‧瓦賽 - 經典傳承
Olivier Echaudemaison - Guerlain
奧利維‧愛蕭德美梭
經典傳承
奧利維‧愛蕭德美梭 - 經典傳承
Olivier Echaudemaison
奧利維‧愛蕭德美梭
彩妝藝術總監
奧利維‧愛蕭德美梭 - 彩妝藝術總監
Olivier Echaudemaison
奧利維‧愛蕭德美梭
Face
奧利維‧愛蕭德美梭 - Face
Olivier Echaudemaison
奧利維‧愛蕭德美梭
色彩
奧利維‧愛蕭德美梭 - 色彩
Thierry Wasser
帝埃里‧瓦賽
皮耶‧馮索‧巴斯卡‧嬌蘭
帝埃里‧瓦賽 - 皮耶‧馮索‧巴斯卡‧嬌蘭
帝埃里‧瓦賽
艾米‧嬌蘭
帝埃里‧瓦賽 - 艾米‧嬌蘭
Thierry Wasser
帝埃里‧瓦賽
雅各‧嬌蘭
帝埃里‧瓦賽 - 雅各‧嬌蘭
Thierry Wasser
帝埃里‧瓦賽
尚-保羅‧嬌蘭
帝埃里‧瓦賽 - 尚-保羅‧嬌蘭
Thierry Wasser
帝埃里‧瓦賽
A skilfully mastered fragrance
帝埃里‧瓦賽 - A skilfully mastered fragrance
Thierry Wasser
帝埃里‧瓦賽
香氛印記
帝埃里‧瓦賽 - 香氛印記
載入頁面